Dariusz Urbański -Przewodniczący Stowarzyszenia Murowanej Inicjatywy Goślińskiej.Razem Zmieńmy i Ratujmy Nasze Miasto i Gminę
  Skandal!20% podwyżka
 
Najwyższa stawka w powiecie- drastyczna podwyżka aż o20%   za wywóz nieczystości od 2014 roku
 Od 1 stycznia za ścieki dotychczasowi odbiorcy zapłacą 7,56 zł brutto za m3 (było 6,30zł).
Drastyczna i nieuzasadniona podwyżka aż o 20% za ścieki! Jest to najwyższa stawka w powiecie poznańskim, dla przykładu w Luboniu stawka od 1 stycznia będzie wynosić 5,94 zł za m 3 ścieków. Różnica między tymi gminami wyniesie 1,62 zł na jednym m3 ścieków. Wygranymi są Aquanet, który po 20 latach dzierżawy otrzyma w prezencie wytworzone mienie o wartości ok.376 mln zł i burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki, który zainkasował do tej pory ok.350.000 zł dodatkowego wynagrodzenia. Przegranymi,  jak za każdym razem jest większość mieszkańców gminy.
Przez kilka ostatnich miesięcy byliśmy karmieni przez Tomasza Łęckiego informacjami, że ze względu na solidaryzm, będzie obowiązywać jedna stawka dla wszystkich na poziomie 8-8,50 zł .Taka wypowiedź znajduje się w jednym z biuletynów samorządowych, a burmistrz podał tę informację  na dożynkach w Białężynie. O tym, że będą dwie stawki, dowiedzieliśmy  się 10.10.2013r. z nieformalnego spotkania burmistrza z grupą  radnych z klubu „Nowoczesna Gmina”. Z uśmiechem na twarzy powiadomił radnych, że nie będzie, jak napisał Urbański, jedna stawka, tylko dwie. Co najważniejsze na tym spotkaniu wyjawił,  że w przyszłości  będzie i tak obowiązywała jedna  podwyższona stawka dla wszystkich odbiorców. Nie mam żadnych wątpliwości, że po wyborach tak się stanie, o ile wybory po raz piąty wygra obecny burmistrz.
 W oficjalnym komunikacie na stronie internetowej Urzędu przedstawiono nowe stawki za odbiór nieczystości mające obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku.
Pomija się celowo  informację o nieuzasadnionej drastycznej podwyżce aż o 20% dla dotychczasowych odbiorców. Skupiono się wyłącznie na przyszłych odbiorcach, którzy będą podłączeni w ramach „Puszczy Zielonki”.  Komentarz dotyczy wyłącznie  jak to wspaniale będą mieli nowo podłączeni odbiorcy płacąc po 8,52 zł. Jest to celowe posunięcie, bo nie ma żadnego uzasadnienia    drastycznej podwyżki dla mieszkańców dotychczas korzystających z kanalizacji. Przecież nie zdarzyło się nic wyjątkowego, aby mieszkańcy musieli płacić o 20% więcej za odbiór nieczystości. Taka podwyżka byłaby uzasadniona, gdyby to Aquanet zainwestował w kanalizację z własnych środków 376 mln i kosztami obciążył mieszkańców. Nie zmniejszyła  się liczba odbiorców na osiedlu” Zielone Wzgórza”,  ani w pozostałej części miasta. Poza tym mamy najbliżej do zlewni w Szlachęcinie, więc nie można mówić o wzroście kosztów. Nawet uzasadnienia w naszej gminie nie miałaby  podwyżka  6%, którą ustalił „Aquanet” w pozostałych gminach, podyktowany wzrostem kosztów odbioru nieczystości czy prowadzonych inwestycji. Nas nie dotyczy, bo one akurat  na terenie naszej gminy prowadzone przez Aquanet są znikome. Zostaje tylko jedno uzasadnienie dla tej drastycznej podwyżki- trzeba spłacić zadłużenie  w Związku Międzygminnym ”Puszcza Zielonka” i składać się na podwójne wynagrodzenie dla naszego burmistrza.
Jako burmistrz nigdy nie zgodziłbym się na podniesienie o 20% kosztów odbioru ścieków. W naszej gminie nic mnie już nie zaskoczy i nie zdziwi. Powtórzę to po raz kolejny: Murowana Goślina jest najgorzej zarządzaną gminą w Polsce. Skutki tego szkodliwego zarządzania mieszkańcy  odczuwają w swoich portfelach.
                  Wystarczy sięgnąć do opłat za śmieci czy czynsze za mieszkania komunalne: zarządzanie gminą wyłącznie przy pomocy kredytów i propagandy sukcesu doprowadziły do tego ,że jesteśmy jedną z gmin o najmniejszych dochodach w powiecie, ale za to z najwyższymi podatkami. Nasz dług w gminie i w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka” przekroczył już dawno 100% dochodu budżetu gminy. Tylko dlatego nie jesteśmy w rankingu na pierwszym miejscu w Polsce pod względem zadłużenia, bo nie łączy się długu gminy z naszym długiem,  który gmina posiada w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka”
Po wygraniu wyborów w 2014 roku obiecuje Państwu, że stawka będzie urealniona i nie pozwolę na zatwierdzenie tak wysokich taryf za odbiór nieczystości.
Poza ujawnionym  skandalem, odniosłem  osobisty sukces.
Tomasz Łęcki burmistrz Murowanej Gośliny i zarazem Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego,  za swoją dodatkową pracę na rzecz gminy zainkasował  ok.350.000 zł i to  w związku, który sam współtworzył a jego członkowie  niezgodnie z obowiązującym prawem ustalali dla niego wysokość wynagrodzenia. Przez lata karmił nas informacją, że po wybudowaniu kanalizacji w ramach projektu „Puszcza Zielonka” będziemy płacić ok.60% wartości szamba. Cześć mieszkańców przeszła do propozycji tak wysokiej stawki do porządku dziennego argumentując za Tomaszem Łęckim, że lepiej płacić 12-15 zł niż 20-24 zł za wywóz szamba. Ta różnica jest dla każdego oczywista.
Ja jako mieszkaniec Murowanej Gośliny, który też mam korzystać z nowej kanalizacji, nie godziłem się na tak wysoką zaproponowaną stawkę.
Tylko  dzięki mojemu osobistemu zaangażowaniu i zajęciu się tą sprawą publicznie w licznych artykułach na łamach „8 głosów”, gdzie wyraźnie informowałem Tomasza Łęckiego, że nie będzie zgody na płacenie stawki proponowanej przez niego  w wysokości 60% ceny wywozu ścieków. Gdyby taka stawka została zatwierdzona, gotowi byliśmy do zorganizowania referendum o odwołanie burmistrza. Ta inicjatywa przyniosła oczekiwany skutek. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy złożyli mi osobiście i za pomocą poczty elektronicznej podziękowania za doprowadzenie do stawki 8,52 zł.
Sądzę, że również pozostali mieszkańcy wyrazili swoje zadowolenie, uczestnicząc w badaniach przedwyborczych, dzięki którym dowiedziałem się, że moje poparcie wynosi 64% . Liczę, że pozostali mieszkańcy  wyrażą swoją opinię, biorąc udział w przyszłorocznych wyborach samorządowych.
 To dopiero początek mojej walki o portfele mieszkańców, największą satysfakcję sprawia mi dobro mieszkańców gminy.
Aquanet motywował podwyżkę 6% między innymi czekającymi nas inwestycjami. W przyszłym 2014 roku  na inwestycje ma wydać 540 mln zł. Do najważniejszych z nich należy modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Mosinie za 216 mln zł ( drugi etap), budowa kanalizacji w Szczepankowie -15 mln, budowa  kolektora ogólnospławnego w Poznaniu  al. Niepodległości- ok.39 mln. Nie zauważyłem w najbliższych latach żadnych poważniejszych  inwestycji Aquanetu w Murowanej Goślinie .
Czym da się  wytłumaczyć podwyżkę w naszej gminie?
Związek Międzygminny „Puszcza Zielona”, w skład którego wchodzi 6 gmin ma zainwestować w kanalizację ok.376 mln. 200 mln ma pochodzić z Unii Europejskiej, reszta to kredyty, które proporcjonalnie rozkładają się na poszczególne gminy. Aquanet ma dzierżawić  wytworzone mienie kanalizacyjne przez dwadzieścia lat, płacąc Związkowi Międzygminnemu „Puszcza Zielonka” rocznie 5,7 mln zł. Pieniądze te potrzebne są na spłatę zadłużenia Związku. Po 20 latach to dzierżawione mienie  przejmie Aquanet na własność. Teraz jak się okazuje, ta 20% podwyżka dla dotychczasowych odbiorców i wysoka stawka dla nowo podłączonych 8,52 zł pokryje to, co Aquanet zapłaci związkowi przez 20 lat. Trudno  tego nie nazwać absurdem i działaniem na szkodę mieszkańców.
Po wygraniu wyborów będziemy renegocjować niekorzystną umowę z Aquanetem.
To, że po 20 latach Aquanet otrzyma w prezencie mienie za 376 mln złotych powinno  skutkować tym, że mieszkańcy dotychczas podłączeni na Zielonych Wzgórzach i w tej części miasta ,która  już jest skanalizowana, zapłacą taką sama stawkę co mieszkańcy Lubonia i Poznania. Ja zgodzę się na stawkę 8,52 zł dla nowo podłączonych odbiorców pod warunkiem, że Aquanet zostanie zobowiązany do zainwestowania w  naszej gminie własnych środków finansowych i doprowadzi kanalizację na własny koszt w miejscowościach pominiętych przy realizacji projektu. Aquanet, jeżeli chce czerpać zysk i mieć więcej odbiorców, to ma  naprawdę pole do popisu. Mściszewo, Białężyn i inne pominięte miejscowości oraz posesje chętnie  podłączą się do nowej kanalizacji. Skoro Aquanet nie zamierza inwestować w naszej gminie przy proporcjonalnie wysokich nakładach, jak w innych gminach, a tylko  chce przejąć mienie za 376 mln zł, to nie powinniśmy  pozwolić na zastosowanie stawki 8,52 zł .
Wielkimi przegranymi są mieszkańcy Zielonych Wzgórz i starej części miasta, która korzysta z dotychczasowej kanalizacji. Dla nas nowo podłączonych stawka 8,52 jest korzystna, jeżeli do tej pory korzystaliśmy z szamba. Teraz musimy wymóc na spółce Aquanet nowe inwestycje na terenie gminy za tę podwyższoną stawkę .
To wszystko zamierzamy racjonalnie porządkować  pod warunkiem, że nastąpi zmiana władzy w gminie i zmiana Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, który, aby skutecznie działać musi być inżynierem o specjalności wodno-kanalizacyjnej i osobą z zewnątrz.
Straszy się „Urbańskim”, że po wygraniu wyborów zrobi w gminie” rewolucję” .
 Przychylam się  częściowo do takiej  opinii. Gminę czeka wprowadzenie normalności, racjonalności  i kierowanie się wyłącznie dobrem  mieszkańców, dbanie o ich portfele i interes gminy we wszystkich zagadnieniach.
Na koniec muszę zmartwić po raz kolejny Tomasza Łęckiego, który przy każdej nadarzającej się okazji narusza moje dobra osobiste, informując mieszkańców , że jako pierwszy podpisałem umowę z Aquanetem o przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej a mieszkańców namawiam do niepodpisywania umów z Aquanetem. Nigdzie w moich wypowiedziach i artykułach nie zaprzeczyłem, że nie podpisałem umowy z Aquanetem. Podałem tylko  przyczynę, dla której mieszkańcy nie podpisują umowy, nie wiedząc jaka będzie stawka za wywóz nieczystości. To diametralna różnica. Prawdą jest, że Krystian Lurka dziennikarz „Głosu Wielkopolskiego” w artykule z dnia 25.06.2013 r. pt:” Puszcza Zielonka: Jaka będzie stawka za odprowadzenie nieczystości? Nadal nie wiadomo” napisał, że ja nie podpisałem umowy. Pan redaktor napisał ten tekst samodzielnie bez mojej autoryzacji i nie opierał się na mojej wypowiedzi. Na drugi dzień po ukazaniu się tego artykułu przekazałem moje zastrzeżenia do nieprawidłowo podanej wypowiedzi.
Panie Tomaszu Łęcki, proszę więcej nie wprowadzać  mieszkańców w błąd. Już dostatecznie zostali wyborcy w 2010 roku przez Pana wprowadzeni w błąd co do inwestycji, które nie zostały i nie zostaną w tej kadencji zrealizowane.